Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Czytaj więcej...

Technicy GEA Farm Technologies należą, jeśli chodzi o technologię urządzeń mleczarskich, do najlepszych na świecie. To skutkuje finalnie jakością produkowanego przez Was mleka, stanem zdrowia wymion Waszych krów i stanem Waszego profesjonalnego ducha. Zwróćcie się do Waszego sprzedawcy jeszcze dziś z pytaniem co to jest ServicePlus - nasz program nadzoru produkcji mleka, i jakie korzyści on przynosi.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Usługi w zakresie zarządzania stadem

W ramach usług świadczonych przez konsultanta  GEA Farm Technologies w zakresie zarządzania stadem mieści się opcja pomocy jakiej może on, na bazie Waszych informacji, udzielić przy formułowaniu Waszego, indywidualnego systemu zarządzania stadem. Ułatwi Wam to w istotny sposób pracę i pomoże w prawidłowym określeniu celów, założeń, kryteriów ocen i warunków optymalnego funkcjonowania.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

„Sales Consultants“ z GEA Farm Technologies wspomagają producentów mleka w następujących dziedzinach higieny zwierząt i nadzoru nad:  potencjalnym rozwojem mastitis, stanem zdrowia wymienia oraz psychicznym komfortem bydła mlecznego.  Pracujecie, w przedmiocie polepszania stanu zdrowia Waszych zwierząt, wraz ze swymi lekarzami weterynarii oraz dojarzami, ale i jesteście wyposażeni w całą sferę urządzeń i produktów specjalnych.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Nasze produkty i zakres usług będą Wam bezpośrednio przez nas dostarczone. Sales Consultan'ci z GEA Farm Technologies odwiedzają regularnie klientów na całym świecie. Dostarczają oni produkty, pomagają przy inwentaryazacji gospodarstwa i ustalają, który produkt w jakim momencie jest potrzebny. Dokonują oni analiz pracy schładzalników, odpowiadają na pytania i dostarczają Newsletter'y GEA dotyczące jakości mleka z zestawem praktycznych informacji dotyczących mleczności bydła.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...


Każdy system udojowy powinien być tak zaprojektowany by spełnić swoje optymalne funkcje, i w którym:

1) zapewniony będzie szybki i pełny dój,
2) zminimalizowane zostaną czynniki stresogenne wymienia,
3) możliwość namnażania bakterii zostanie do minimum ograniczona.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

By osiągnąć lepszą jakość mleka poprzez kontrolę łącznej ilości bakterii, GEA Farm Technologies pomaga producentom mleka na całym świecie. Nasz pakiet technologiczny umożliwia obsłużenie trzech obszarów, które na rozwój bakterii mają istotny wpływ, co daje w rezultacie uzyskanie przez nich premii jakościowej.

Czytaj więcej...